XML -eXtensible Markup Language

XML (eXtensible Markup Language – Genişletilebilir İşaretleme Dili), W3C tarafından tanımlanmış kişilerin kendi sistemlerini oluşturabilecekleri esnek ve kolay uygulanabilir bir meta dildir.Veri depolama ve transferi için tasarlanmıştır.HTML’in de tasarımcısı olan Tim Berners Lee tarafından tasarlanmıştır.
Burada kısaca Markup Dilleri açıklarsak;Markup Diller verilerin etiket denilen işaretlerle belirtilirler.HTML Tagleri bunlara örnektir.<br>,<p>,<div> … gibi.
XML veritabanında “Sunucu” gerekmemektedir.Bu yönüyle javascript’e benzeyen XML veri işlemlerini HTML etiketlerine bağlayarak esnek ve kullanıcının istediği şekilde tanımlayabileceği program kodlarına izin verir. HTML,JavaScript ve XML birbiriyle ilişkilidir.Örneğin XML’de data depolama ve transferi gerçekleştirilirken HTML bu datalar üzerinde işlem yapar. Birnevi XML datanın ne olduğuyla ilgileniyorken HTML bu dataların nasıl göründüğüyle ilgilenir.XML datayı HTML dosyasından ayrı bir şekilde depoladığı için HTML dosyamızdaki dinamik verileri kullanmamız daha kolay olacaktır.Çünkü HTML dosyasında yapılan her değişiklikten sonra verilerin değişmesine engel olur.Ayrıca datalar XML dosyaları olarak text formatında depolandığı için veri paylaşımı da kolay olacaktır.XML’de veri depolanması text formatında olduğu için yeni sistemlere gecis yapıldığında datayı yeni sistemlere yüklemek kolay olacaktır.

Genel bir şekilde XML’i özetlersek;
XML HTML gibi bir işaretleme dilidir.
XML datayı taşımak ve depolamak için tasarlanmıştır.
XML de önceden tanımlı tagler yoktur;kullanıcı tanımlar.
XML herhangi bir verinin biçimlenmesi,tanımlanması için kullanılan bir teknolojidir.
XML verileri standart bir şekilde tanımladığından web’te veya herhangi iki sistem arasında taşınması ve paylaşılması kolaydır.

XML kodları herhangi bir text editorunde yazılabilir.Önceden tanımlanmış XML tagleri olmadığı için kodu yazan istediği gibi taglere isim verebilir.Basit bir gösterimle örneklendirecek olursak ;

[php]

<BOOK>
<TITLE>SIMYACI</TITLE>
<AUTHOR>Paulo Coelho</AUTHOR>
<PAGE>166</PAGE>
<PRICE>17 TL</PRICE>
</BOOK>

[/php]

Leave a Reply