Visual Basic Notları

Visual Basic Basic programlama dili esas alınarak 1990 lı yılların başında oluşturulmuştur.Basic dili 1960 yıllarına kadar dayanan tarihiyle ilk programlama dilleri arasında yer alır.Algoritmaya yakın olan Basic dili daha sonra qBasic ve Visual Basiclerin oluşturulmasına öncülük etmiştir.Okulda Web programlama dersini aldığım için gerek Visual Basic ile ilgili not ve çalışmalarımı gerekse de dersin diğer notlarını burada toplamayı düşünüyorum.Syntaxtan başlayacak olursak;
Visual Basicte büyük harf küçük harf duyarlılığı yoktur.Değişken tanımlamalarında dikkat edilmesi gereken kurallar ise şunlardır:Değişken isimlerinde keywordler ve noktalama işaretleri kullanılmaz.Değişken isimleri harfle başlayıp maximum 255 karakter olabilirler.Data tipleri:C# data tipleriyle aynı olup boolean,byte,double,date,Integer,Long,Null,String,Currency,Char’dır.
Değişken tanımlaması üç şekilde yapılabilir.Değişken sadece belli bir parçada kullanılacaksa private yada Dim tanımlanır.Ancak her yerden erişilmesi gerekiyorsa public tanımlanmalıdır.
Dim degisken_ismi As veri_tipi şeklinde tanımlanır.Değişken public veya private tanımlamak istendiğinde Dim yerine o ifadeler yazılmalıdır.
Ayrıca tanımlanan değişkenlerin Dim ile başlanması zorunlu kılınmak istiyorsa option exclipit ifadesi on yapılır.Visual Basicte dizilerin tanımlanması ise
Dim dersler(1) As String
dersler(0)=”Algoritma”
dersler(1)=”Image Processing”
Çok boyutlu dizilerin tanımlanması ise
Dim okul(1,1) As Integer
okul(0,0),okul(0,1),okul(1,0),okul(1,1) şeklinde tanımlanır.
Const Değişkenler const Dim pi As Integer =3.14 şeklinde tanımlanır.

Leave a Reply