Visual Basic Function

Visual Basicte Fonksiyon tanımlanması Function fonksiyon_ismi(degisken As veri_tipi) As fonksiyon_veri_tipi şeklinde tanımlanır.Fonksiyonlar Funxtion ile başlayıp End Function ile bitmek zorundadırlar.Eğer fonksiyonumuz Integer tipteyse geri dönüş değeri Return keyworduyle dondurulur.

[php]
Function faktoriyel(ByVal x As Integer) As Integer
Dim faktor As Integer = 1
For i = 1 To x
faktor = faktor * i
Next i
Return faktor
End Function
[/php]

Fonksiyon çağrılması kısmı ise fonksiyon_ismi( değişken1,değişken2,değişken3,…) şeklinde yapılır.Örnekte fonksiyonun atandığı fibo değişkenine fonksiyonun çağrılmasıyla fonksiyonun geri döndereceği değer atanacaktır.Fonksiyonlarımızda random işlemler  yapmak istediğimizde Rnd() fonksiyonu kullanılır.Bu fonksiyon sıfır ile bir arasında bir değer üretir.Belli bir aşamadan sonra bu fonksiyon hep aynı sayıyı dönderebilir.Bunu önlemek için Randomize() metodunu  kullanabilirz.

[php]
‘Randomize()
‘x=Int(Rnd()*6)+1

Sub Main()
Dim fibo As Integer
Dim x As Integer
Console.WriteLine("Faktoriyelini alacaginiz sayıyı gir.")
x = Console.ReadLine()
fibo = faktoriyel(x)
Console.WriteLine(fibo)
Console.ReadLine()
End Sub
[/php]

Function komutu yerine Sub komutu kullanılarakta fonksiyon tanımlamaları yapılabilir.Ancak Sub ile tanımlanan fonksiyonlarda return değeri dönmeyebilir.

Leave a Reply