Visual Basic For – For Each Donguleri

For döngüleri belirtilen bir başlangıç noktasından bir bitiş noktasına kadar aynı işlemin gerçekleştirilmesini sağlayan döngü işlemleridir.Visual Basicte bu yapı For … Next veya For Each … Next döngüleri ile gerçekleştirilir.

[php]
Console.WriteLine("Hangi Sayinin Faktoriyelini Almak Istiyorsunuz? :")
lastNumber = Console.ReadLine()
For i = 1 To lastNumber
fact = fact * i
Next i
Console.WriteLine(fact)
[/php]

For next’i özel kılan durum ise istenilen durumu elementlerine ayırarak parçalar halinde bize sunmasıdır.Aşagıdaki kod derlendiğinde bu çok açıkça görülecektir.

[php]
Console.WriteLine(vbCrLf + "Bir String giriniz:")
word = Console.ReadLine()
For Each harf As String In word
Console.WriteLine(harf)
Next
Console.ReadLine()
[/php]

Leave a Reply