Eğitim’in Big Data’sı : Öğrenme Analitiği

Blog yazmaya verdiğim uzunca araya son vermek ve tez konum olan öğrenme analitiği ile ilgili birikmiş bilgileri bir yazıyla paylaşmak isteği sonucunda öğrenme analitiği hakkındaki bu uzunca yazıyı yazmaya karar verdim. Öğrenme Analitiği, fen bilimleri ile sosyal bilimlerinin alt dalları olan bilgisayar bilimleri ve eğitim teknolojilerini bir arada harmanlayan bir alan. Teknolojinin günden güne hayatımızın her noktasına biraz daha temas etmesi sonucu yaklaşık beş altı senelik bir geçmişi olan bir kavram. Son yıllarda bilgisayar bilimlerinde sıkça duymaya başladığımız big data, IoT ve smart solutions –akıllı çözümler diyince tam karşılamıyor hafızamda 🙂 – gibi yeni ve gelişerek kullanılan bir kavram.

Geleneksel okul değerlendirme ölçütleri bir kaç açıdan sınırlı ve öğretmenler açısından fazlasıyla zaman alıcıdır. Teknolojinin hayatımıza girmesi ve okuryazarlık becerisine sahip bilgi toplumu olmaya başlamamızla beraber teknolojinin öğretime katkıları üzerinde çalışmalar da artmaya başladı. Öğrenci, öğrencinin internet ortamındaki verileri ve okul bağlantılı tüm verilerden oluşan Büyük Eğitimsel Veri’nin analizi ile yeni çalışma ortamlarının oluşmasına olanak sağlandı. Verilerin analiz edilmesi sonucunda ortaya konan analitik uygulamalarla kurum ve öğrenciler için ileride görülebilecek tahmini problemler karşısında çözümler üretilebilir. Bu veriler, hem ekonomik hem de pedagojik kaynakların optimal kullanımının desteklenmesi için veri odaklı kararlar alınmasında kullanılabilir.

Öğrenme analitiği, eğitim sisteminin her katmanında verilen kararlara delil sağlamak, öğrenciye kişiselleştirilmiş öğrenme etkinlikleri sunmak, öğrencinin öğrenme tarzına uyum sağlayan öğretim yöntemlerini ve uygulamaları etkin biçimde kullanmak ve öğrenme sorunlarını zamanında çözmek için tanı koymak gibi amaçlarla öğrenci verilerini analiz etmeye dayanır.

Öğrenme analitikleri kavramı ilk kez Siemens tarafından “öğrenme üzerinde tahmin ve tavsiye yapabilmek için akıllı veri, öğrenenin ürettiği veri, bilgi ve sosyal bağlantıları keşfetmek için analizlerin kullanılması” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım zaman içerisinde güncellemeler geçirse de son haliyle şu şekilde bir tanımlama yapılabilir : Öğrenme Analitiği öğrenci ve öğrencinin ilişkili olduğu ortamlardan elde edilen tüm verilerin öğrenme süreçlerinin iyileştirilerek desteklenmesi ve zengin geri bildirimler sağlamak için toplanması, analiz edilmesi, ölçülmesi ve raporlanmasıdır.

Öğrenme Analitiği bir çok etkenin göz önünde bulunması sonucunda gerçekleştirilir. Bu bileşenler şunlardır :

  • Paydaşlar (Öğrenciler, Öğretmenler, Veliler, Kurumlar)
  • Amaçlar (Hedefler, Tahminler)
  • Eğitim Veri Analizi ( Açık Kaynak Veri, Korunmalı Veri)
  • Kısıtlamalar ( Özel Verilerin Kullanımı, Etik İlkeler )
  • Teknolojiler ( Eğitim Veri Analizi, Öneri Sistemleri, İstatiksel Teknolojiler)
  • Yeterlilikler  (Yorumlama, Titiz Düşünme, Analizler)

Öğrenme Analitiği Bileşenleri

Öğrenme Analitiği ile elde ettiğimiz analizin eğitsel sonucundan eğitsel davranışlara yön verilir.

Öğrenme Analitiğinin Pedagojik Etkileri

Öğrenme Analitikleri  sonucunda öğrenim sürecine katkı sunulabilmesi için başka alanlarla da ilişkilidir. Bunlar:

learninganalytics3

  • Akademik Analizler
  • Web Analizleri
  • Veri Madenciliği
  • İş Zekası

 

 

 

 

Veri Analizi

Eğitim Verisinin Analizini eğitsel sistemlerden elde edilen ham verinin eğitim yazılımlarının, geliştiricilerin, öğretmenlerin ve araştırmacıların kullanabileceği bilgiye çevirme süreci olarak tanımlamak mümkün.

Eğitim Verisinin Analizi sürecinde eğitsel ortamlardan veri toplanır, işlenir ve elde edilen bilgi eğitsel ortamlara uygulanır.

Eğitim Verisinin Analiz Aşamaları

Öğrenme Analitiği ilkeleri kapsamında geliştirilen öğrenme ortamları Amerika’da bir çok eğitim kurumunda kullanılmakta. Uzak doğu ülkelerinde de bu alanda yapılmış çalışmalar var. Ülkemizde bu konuda yazılan tez çalışmaları bulunmaktadır. Öğrenme analitiği kapsamında yapılan proje ve çalışmaların öğrenci, öğretmen ve kurumlar tarafından daha çok tercih edileceği ve popülerleşeceği görüşündeyim. Öğrenme Analitiği ile ilgili olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Böte Bölümü Kariyer Günleri kapsamında yapmış olduğum sunumdan bir kare ile bu yazıyı noktalamış olayım.

ogrenmeanalitigisunum

 

 

Leave a Reply