Java’da Hesap Makinesi

Dört işlemi gerçekleştireceğimiz bu java programı koduyla hem programlamanın giriş konularına kısa bir giriş yapmış olacağız.Aşağıdaki kodla birlikte ilk defa göreceğimiz komut ifadeleri ve metodlardan bahsederek  bir giriş yapacak olursak ilk olarak

import : Java da her program bir package(paket) içerisinde bulunur.Bu paketlerin içerisinde arayüz ve classlar bulunur.Paketler belirli görevleri yapacak şekilde biraraya getirilmiş class ve arayüz topluluğudur.Çok fazla kod yazmak yerine javanın hazır paketlerini kodumuza import ederek bu paketlerdeki tüm classları kullanabiliriz.import edilecek sınıfları iki şekilde çağırabiliriz.Aşağıdaki kodda sınıfı tam şekilde belirtilerek (util paketinin altındaki Scanner sınıfı çağırılmıştır) ya da paketin isminden sonra * ifadesi yazılarak altındaki tüm sınıflar (java.util.*;) çağrılabilir.Bu kodda java.util paketini kullanmamızın sebebi  Scanner sınıfının bu pakette yer almasıdır.Scanner sınıfı kullanıcıdan veri girişi alabilmenin yanında dosyadan veri okumaya sağlar.Scanner sınıfının değişkenin tipine göre (.nextInt() ,.nextLong() …) kullanabileceğimiz metodları vardır.Aşağıdaki kodda klavyeden integer tipinde veri alınacağı için .nextInt() kullanılmıştır.

Burada ilk kez gördüğümüz yapıda switch case yapısıdır.Bu yapıyla bize yapılan seçimlere göre işlem yapmamızı sağlar.Break ifadesi switch yapısında ifade edilen şart gövdede gerçekleştirilmişse switch parantezinden çıkıp kaldığı yerden koda devam eder.default ifadesi switch teki hiç bir şartın gerçekleştirilememesi halinde yapılmak istenen ifadeyi gösterir.

Kısaca java’da metod mantığından bahsedecek olursam metod sınıfı C dillerindeki fonksiyon benzeri bir yapıdır.Main  fonksiyonu içinde metodun tanımlaması metodismi(değişkenismi,değişkenismi..) şeklinde yapılır.Main metodundan çağrılan metodun gövde kısmı ise aşağıda basitçe gösterilmiştir.

Şimdi de aşağıdaki koddan kısaca bahsedecek olursam bu programda kullanıcıdan alınan iki sayı ile kullanıcının seçeceği 4 işlemden birisinin sonucu verilecektir.Dikkat edilmesi gereken bölme işleminde girilen ikinci sayının (bölen) sayının 0 dan farklı olmasıdır ki bu da if else kontrolü ile kontol edilmiştir.

 

calculator

Leave a Reply