Java’da Dosya İşlemleri 1

Java’da dosyalamaya geçmeden önce dosya yapısının ne olduğundan kısaca bahsetmek istiyorum.Dosyalama işlemleri veriler üzerinde yapılan veri saklama esaslı yapılardır.Veri depolamanın en ilkel hali de denilebilir dosyalama işlemleri için.Zira veri depolama ile ilgili özel programlar var olup dosyalamaya göre çok daha fazla veri üzerinde kolay işlemler yapmamıza olanak sağlar.
Java’da dosyalamaya geçersek dosyalarımıza ekleme,silme,düzeltme gibi işlemlerin yanı sıra veriler üzerinde string işlemleri de gerçekleştirebiliyoruz.
Bu yazıda javadaki dosyalama fonksiyonlarının önemli bir kısmından bahsedeceğim.Java’da dosya (File) üzerinde gerçekleştireceğimiz hazır sınıfları kullanabilmek için programımıza java.io paketini import etmemiz gerekmektedir.
Bir dosya üzerinde işlem yapabilmek için öncelikle o dosyaya erişim sağlamamız lazım.FileInputStream ile dosyayolu (path) belirtilerek dosyaya erişim sağlanır.
File :Dosya varsa erişimi yoksa yeni bir dosya oluşturmak için kullanılır.
FileInputStream:Dosyayolunun belirtilmesiyle dosyaya erişimi sağlayıp verileri byte tipinde okumayı sağlar.
FileOutputStream: Dosyaya karakterleri byte tipinde yazdırır.
PrintStream: print ve println metodları bu sınıfın metodlarıdır.Dosyaya metin veya kayıt eklemeyi sağlar.

Readerlar character veya text tipinde okuma yapılacağı zaman kullanılır.
FileReader:Dosyadan char ve text tipinde okuma yapar.
FileWriter : Dosyaya character tipinde veri yazmak için kullanılır.
Dosya işlemlerinde işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilmesi için buffer denilen bir yapı vardır.Bufferlar bilgi istendiğinde daha küçük alanlarda arama yapacağından daha kısa zamanda bilgiye ulaşılabilir.

Ve son olarakta bazı file metodları:
boolean canRead():Dosya okunabiliyorsa true okunamıyorsa false döndürür.
boolean canWrite():Dosya yazılabiliyorsa true yazılamıyorsa false döndürür.
boolean exists():Dosya yolunun doğru olup olmadığını check eder.
String getName():Dosyanın ismini döndürür.
String getPath():Dosyanın yolunu gösterir.
String getParent():Dosyanın parent klasörünü döndürür.

Bir sonraki yazıda bu fonksiyon ve classları örneklerle pekiştirmeye çalışacağım.

Leave a Reply