Css-text özelliği

Css’te text özelliği ile sayfalarımızda görüntülecek yazıları düzenleyebiliriz.text özelliğine geçmeden önce text özelliği ile font özelliği arasındaki  farktan bahsetmek istiyorum.text özelliği sayfadaki metinlerin düzenlenmesini sağlar,yazı metninin bir bütün halinde nasıl düzenleneceğini belirtmemizi sağlar.Font özelliği ise sayfadaki metni oluşturan karakterlerin nasıl görüneceği ile ilgilidir.Text özelliği ile yazılar arasındaki boşluğu ayarlayabilir,yazıların rengini değiştirebiliriz.

Genel olarak text özelliği text-color,text-align,text-decoration,text-indent,text transformation olmak 5 şekilde tanımlanabilir.

text-color:Metnin sayfada hangi renkte gözükeceğini belirler.Default olarak  sayfadaki yazılar siyah renkte gözükür.Farklı bir renkte yazılar oluşturmak istediğimizde bi önceki yazıda ayrıntılı olarak değinildiği gibi rengin  hexadecimal değeri,rgb değeri veya renk ismini yazarak  metin rengi belirlenebilir.

text-align:Metnin ne şekilde konumlandırılıacağını belirtir.center,right,left,justify ve inherit özellikleriyle metin ortaya,sağa,sola,iki yana ve bi önceki durumdan inherit bir şekilde konumlandırılmasını sağlar. 

text-decoration: Metnin belirli yerlerinde özel işaretler kullanmamızı sağlar.Metnin altına,üstüne ve ortasına çizgi çekmemize yarar.none,underline,overline,line-through,blink,inherit olmak üzere 5 farklı değer alabilir.Burada bilinmedik olabilecek değer blink değeridir.Bu değer metnin yanıp sönmesini sağlar.

text-indent: İlk cümlelerin soldan içeriye kaydırılması için kullanılan bir özelliktir.Paragraf başı da denilen bu boşluk kitap,dergi ve gazetelerde sıklıkla yapılır.

text-transformation:Harflerin büyüklüğünü belirler.none,capitalize,lowercase,uppercase,inherit olmak üzere 5 farklı değer alabilir.

Bunların dışında bir kaç tane daha çok kullanılmasa da gerekebilecek özellik vardır.Bunlar : word-spacing:Kelimeler arasındaki boşluk değerini belirler.line-height:Satırlar arasındaki yüksekliği belirler.letter-spacing:Harfler arasındaki boşluk değerini belirler.

[php]
body{text-color:rgb(255,0,13);}
body{text-indent:40px;}
body{text-decoration:overline}
body{text-transform:uppercase;}
body{text-align:center;}
body{line-height:5px;}
body{letter-spacing:10px;}
body{word-spacing:1px;}
[/php]

Leave a Reply