ANT (Another Neat Tools) Teknolojisi ve Kurulumu

Ant proje geliştirirken her java dosyası için gerçekleştirilen işlemleri bir bütün halinde yapabilen tooldur.Bu sayede yaşanan problemleri tek tek .java uzantılı dosyalarda aramak yerine bir tool üzerinden problemler tespit edilip çözülebiliyor.ANT XML tabanlı olarak create edilen build dosyalarından oluşan Java ile geliştirilmiş açık kaynaklı bir yazılımdır.Ant build dosyaları sayesinde .jar,ear ve .war dosyalarını kolayca compile etmemizi sağlar.

Ant toolunun kullanılması  küçük ölçekli projelerde çok önem ifade etmese de büyük ölçekli projelerde zaman kaybını minimumam indirger.Bir projede birden fazla kaynak dosya çalışıyorsa her buildten önce bu kaynakların build yapılması gerekmektedir.Ant sayesinde bu işlemler java dosyalarının JVM’de execute edilmesinden çok daha kısa sürede kodların execute edilmesi sağlanır.Ant diğer avantajları da açık kaynakla yazılmış olması,standartlandırlmış olması,bağımsız bir platform olması,taşınabilir ve esnek bir yapı olması tercih edilmesinde önemli etkenlerdir.

Ant build.xml dosyası ile kontrol edilip üzerinde değişiklikler yapılarak düzenlenir.Build.xml dosyası project elementini kullanır.Project elementi name,default,basedir olmak üzere üç özellik alır.Default kullanımı zorunludur.name:projenin ismini belirtir.basedir:projenin base directory’sidir.default:Ant xml dosyası ele alındığında default olarak bir target’e yöneltilmelidir.Bir proje property ve targetlardan oluşur.Property Ant dosyasının kullanacağı sabit değerlerdi.Target ise task kümeleridir.Bir proje bir veya birden daha fazla targettan oluşabilir.

Target ve task ı biraz açarsak target amacımız;ulaşmak istediğimiz hedeftir.Task ise bu hedefe ulaşabilmek için yapmamız gereken aşamalardır.Örneğin amacımız eve gitmek ise hangi yollardan ne zaman geçerek eve ulaşabileceğimizi anlatan işlemler ise tasktir.Birden fazla target kullanılacağı zaman targetler depends özelliği ile birbirlerine bağlanmak zorundadır.Bazı ant taskları şöyledir.

<java> bir classı çalıştırır.

<javac> bir klasörde duran class (veya classları)derlemek için kullanılır.

<delete> klasör veya dosyaları siler.

<mkdir> bir klasör yaratmak için kullanılır.

<copy> bir dosyayı veya klasörü biryerden başka yere kopyalar.

<move> bir dosyayı veya klasörü biryerden başka yere taşır.

<jar> jar,war,ear dosyaları hazırlar.

<ftp> Bir dosyayı ftp yaparak başka bilgisayara atar.Dosyalarınızı uzaktaki makinada duran servere atmak için kullanılabilir.

<echo>Kullanıcıya bilgi vermek için kullanılır.

Ant’ı java projesinde kullanabilmek için kurulum yapıldıktan sonra bir XML dosyasına konfigure edilmelidir.Kurulum yapabilmek için  jakarta.apache.org/ant adresinden zip kalsörünü indirip C’ye attıktan sonra ortam değişkenlerinden ant ın yolunu path değişkenine ekleyip işlemi tamamamanız gerekiyor.

Leave a Reply